Mechanikai alapmennyiségek

A mechanika a fizikának az a nagy területe, amely a nyugalomban lévő, és a mozgó testekkel kapcsolatos folyamatokkal foglalkozik. Ezen belül a statika a nyugalomban lévő testek és az őket érő erőhatások kapcsolatát, a kinematika a mozgásokat, a kinetika és a dinamika pedig az erők és mozgások összefüggéseit tárgyalja.

Tekintsük át példaként néhány összefüggést a mechanika területéről!