A termodinamika alapjai

A termodinamika olyan tudományterület, ami energiaátalakulásokkal foglalkozik. Törvényszerűségeit az emberi tapasztalatok és kísérletek alapján fogalmazták meg. Lehetővé teszi jó néhány, a hétköznapokból is ismert energetikai folyamat egyszerű leírását, a szereplő mennyiségek kiszámítását.

A termodinamikai rendszer és környezete között többféle kölcsönhatás játszódhat le. Ezek közül témánkhoz a mechanikai és a termikus kölcsönhatás kapcsolódik leginkább. Mechanikai kölcsönhatás esetén a rendszer mechanikai munkát végez a környezetén vagy a környezet a rendszeren. A termikus kölcsönhatás hőmennyiség áramlását jelenti a rendszer és környezete között.

A termodinamikai rendszereket alapvetően két csoportra osztjuk: nyitott és zárt rendszerekre. A hűtéstechnikai rendszerek a zárt rendszerek közé tartoznak, ami annyit jelent, hogy a rendszerben energia jellegű kölcsönhatások történnek, tömegkölcsönhatás (tehát a rendszer és a környezet közötti anyagátadás) viszont nem.