Az idő, a sebesség és a gyorsulás

Az idő (jele: t) mértékegységét, a szekundumot vagy köznapibb nevén másodpercet (s) a Föld saját tengelye körüli forgásának ideje alapján határozták meg, a nap két delelése közti átlagos időtartam 1/86400 részeként. Jelenlegi meghatározása: A 133Cs (cézium) nukleid atomjának két hiperfinom struktúrájú szintje közötti átmenet periódus idejének 9 192 631 770-szerese.

Az 1s alapegység mellett megengedett még a

perc: 1 min = 60 s

óra: 1 h = 60 min = 3600 s

nap: 1 d = 24 h = 1440 min = 86400 s

idő-mértékegységek használata is.

A sebesség és a gyorsulás mértékegységét az út és az idő mértékegységeiből származtatták:

A sebesség (jele: v), az időegység alatt megtett út v[m/s].

A gyorsulás (jele: a) az időegységre vonatkoztatott sebességváltozás a[m/s2].

Azt a gyorsulást, amellyel egy szabadon eső test légüres térben mozog, gravitációs gyorsulásnak, vagy nehézségi gyorsulásnak nevezik. Külön jelet is kapott: g. Nagysága a gravitációs erőtér helyi nagyságától függ. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az egyes égitesteken, hanem még egy adott égitest különböző helyein is más-más nagyságú. A Földön a nehézségi gyorsulás közepes értéke: g = 9,80665 ≈9,81 m/s2.