Alapvető mennyiségek, mértékegységek

A termodinamika alapvetően az anyag és az energia átalakulását vizsgálja az adott rendszerben, ennek leírására a rendszer állapotának változását használja. Állapotnak nevezzük a rendszer anyag- és energiaeloszlását egy adott pillanatban. Az állapotváltozások mérhető mennyiségek leírásával jól követhetők. Ilyen állapotjelző például a tömeg, a nyomás, a hőmérséklet vagy a sűrűség.

Rövid emlékeztetőnkben tekintsük át, melyek azok a fogalmak és mennyiségek, melyeknek ismerete nélkülözhetetlen a termodinamikai folyamatok megértéséhez!