Üzembe helyezés lépései (Szerk.:Vasáros Zoltán)

A helyszínen telepített és készre szerelt berendezések első üzembe helyezésekor vagy a berendezés javítását követő újra üzembe helyezésekor a hűtőközeg betöltése előtt a következő munkafolyamatokat kell elvégezni (az MSZ EN 378-2 sz. szabvány 9. szakasza foglalkozik ezzel részletesen):

·         hidegüzemi próbák

·         nyomáspróba,

·         gáztömörség-vizsgálat,

·         idegengáz eltávolítás, vákuumolás.

Ezek szakszerű elvégzése után következhet a

·         feltöltés hűtőközeggel,

·         hűtőközeg szivárgás ellenőrzése,

·         próbaüzem,

·         biztonsági és szabályozókészülékek beállítása és működésük ellenőrzése,

·         a teljes berendezés vizsgálata, vizsgálat dokumentálása.

Ezeket a lépéseket minden új gépnél, vagy olyan szerelés-javítás után el kell végezni, amikor a hűtőközeget ki kellett venni a rendszerből, vagy annak egy részéből.

Nézzük végig most a folyamat lépéseit!