A hűtési igény meghatározása

A hűtési feladat alapján a (Qoi) hűtési igény meghatározható. Általában a hűtési feladat az alkalmazások túlnyomó részében egy zárt légtérben előírt hőmérséklet és nedvesség előállítása, tartása, vagy légcsatornában áramló levegő hűtése. A hűtendő levegőből elszállítandó hőáram a hűtési igényt képezi.

Egy zárt térben pld. hűtőkamránál (7. 2. ábra) a hő- és nedvesség terhelés képezi a hűtési igényt:

-          A környezetből határoló szerkezeten át beérkező (Qoi1) hőáram;

-          Az ajtónyitások alkalmával beáramló, az esetenként igényelt friss levegővel beérkező (Qoi2)  hő-, és nedvességterhelés;

-          a térben lévő termékek (Qoi3)  hő-, és nedvességleadása (áru hűtése, fagyasztása, az áru betárolási üteme, hőtermelése);

-          A térben lévő készülékek; ventilátorok, világítás (Qoi4)hőleadása;

-          Egyéb hő- és nedvesség (Qoi5) terhelés (pld. emberek)

A felsorolt hőterhelések összessége a (Qoi) hűtési igényt képezi. Az ajtónyitások alkalmával beáramló, ill. a friss levegőből és az áruból származó nedvességterhelés hőterhelésként jelenik meg a léghűtőn. Az eltávolítandó többlet nedvességet – leadva a fázisváltozási hőjét (kondenzációs és deresedési hőt) – a léghűtőn figyelembe kell venni.

7.2. ábra. A hűtőkamra hűtési igénye

1. elpárologtató, 2. hűtőkamra

Egy másik hűtési feladat pld. folyadékot megfelelő hőmérsékletre kell hűteni, akkor a hűtési igény meghatározásánál az áramló folyadék tömegáramát, fajhőjét, valamint a kezdeti és a véghőmérsékletét kell ismerni.

Ha a hűtési feladat jég gyártása, vagy áru fagyasztása, ilyen esetben az áru előhűtéséből és fagyasztásából, valamint enyhe aláhűtéséből származó hő összege képezi a hűtési igényt.

A hűtőberendezés helyes működése szempontjából igen fontos a hűtési igény pontos meghatározása. A nem megfelelő és nem elég alapos számítás miatt sok esetben túlméretezik, ami növeli a beruházási költségeket, vagy alul méretezik, ami elégtelen hűtést eredményez, továbbá szabályozási problémát is okozhat.

A méretezés pontos módszereivel és a hozzá szükséges meteorológiai és a tárolt áru élettani adataival, valamint a szabványos előírásokkal a szakirodalom részletesen foglalkozik (ASHERA). Ma már rendelkezésre állnak a méretezést elősegítő számítóprogramok is, de ezek helyes használata is alapos szakmai ismereteket és megfelelő gyakorlatot igényel.