Gazdálkodó szervezetek számára elektronikus ügyintézés

A Hatóság felhívja a gazdálkodó szervezetek és az elektronikus ügyintézésre kötelezett egyéb szervezetek képviselőinek figyelmét, hogy a hatáskörébe tartozó ügyekben kizárólag az elektronikus úton, a személyre szabott ügyintézési felületen keresztül (SZÜF; elérhetősége: https://szuf.magyarorszag.hu/) előterjesztett kérelmeket és beadványokat áll módjában figyelembe venni. A Hatóság hatáskörébe tartozó ügyek a SZÜF felületén a „Mezőgazdaság, környezetvédelem” menüpontban érhetőek el.