Személyképesítések

Képesítés: H-I. (2015/2067 rendelet szerinti)

 • Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és 
  -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében:
  - visszanyerés,
  - telepítés,
  - javítás, karbantartás vagy szervizelés,
  - használaton kívül helyezés,
  - olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna CO2 egyenérték mennyiségben - és nem hab formájában - tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb
  CO2 egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat.

  ORLA-t tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések vagy rendszerek, hűtőkamionok és 
  -pótkocsik hűtőegységei tekintetében: szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, karbantartás vagy javítás.

  Klímagáz kezelése.


Képesítés: H-II. (2015/2067 rendelet szerinti)

 • Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és 
  -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében: olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna CO2 egyenérték mennyiségben - és nem hab formájában - tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb CO2egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, feltéve hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással,
  - visszanyerés, telepítés, javítás, karbantartás vagy szervizelés, használaton kívül helyezés azon berendezések vonatkozásában, amelyek 3 kg-nál - vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak.

  ORLA-t tartalmazó hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységei és helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések tekintetében: hűtőköri beavatkozást nem igénylő szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, és kevesebb, mint 30 kg ORLA-t tartalmazó berendezések karbantartása vagy javítása.

  Klímagáz kezelése.


Képesítés: H-III. (2015/2067 rendelet szerinti)

 • Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és 
  -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében visszanyerés végzésére jogosít azon berendezések vonatkozásában, amelyek 3 kg-nál - vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál - kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak.

  Klímagáz kezelése.


Képesítés: H-IV. (2015/2067 rendelet szerinti)

 • Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és 
  -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében: olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna CO2 egyenérték mennyiségben - és nem hab formájában - tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb CO2egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, feltéve hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással.


Képesítés: M-I. (2017.01.01-től hatályos szabályozás szerinti)

 • A hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei kivételével az MR szektor F-ÜHG-t tartalmazó berendezés tekintetében:
  - visszanyerés,
  - telepítés,
  - javítás, karbantartás vagy szervizelés,
  - használaton kívül helyezés,
  olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben - és nem hab formájában - tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat.

  A hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységei kivételével az MR szektor ORLA-t tartalmazó berendezések tekintetében: szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, karbantartás vagy javítás.

  Klímagáz kezelése.


Képesítés: M-II. (2017.01.01-től hatályos szabályozás szerinti)

 • A hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei kivételével az MR szektor F-ÜHG-t tartalmazó berendezés tekintetében:
  - olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben - és nem hab formájában - tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, feltéve hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással,
  - visszanyerés, telepítés, javítás, karbantartás vagy szervizelés, használaton kívül helyezés azon berendezések vonatkozásában, amelyek 3 kg-nál - vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál - kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak.

  A hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységei kivételével az MR szektor ORLA-t tartalmazó berendezések tekintetében: hűtőköri beavatkozást nem igénylő szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, és kevesebb, mint 30 kg ORLA-t tartalmazó berendezések karbantartása vagy javítása.


Képesítés: M-III.

 • A 2006/40/EK irányelv hatálya alá tartozó, gépjárművekbe szerelt légkondicionáló rendszerekből egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok visszanyerésére jogosít.


Képesítés: E-I. kategória

 • Elektromos kapcsolóberendezések telepítésére, szivárgásvizsgálatra, szervizelésére, karbantartására, javítására, használaton kívül helyezésére vagy a fluortartalmú üvegházhatású gázok helyhez kötött elektromos kapcsolóberendezésekből való visszanyerésére jogosít.


Képesítés: T-I. kategória

 • Tűzvédelmi készülékekben és berendezésekben:
  - szivárgás-ellenőrzés a 3 kg vagy annál nagyobb töltősúlyú fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó eszközökben, - a gázok visszanyerése, tűzoltó készülékek vonatkozásában is, - üzembe helyezés - karbantartás vagy javítás.
  ORLA-t tartalmazó tűzvédelmi készülékek és berendezések tekintetében: szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, karbantartás vagy javítás.